KOCURY
KOTKI
KASTRATY
KOCIĘTA
W NOWYCH DOMACH
GALERIA
POŻEGNANIE
LINKI
KONTAKTToskania Agiraj*PL
ur.25.05.2014r
MCO ns

HCM gen - MyBPC3 (A31P) - N/N
HCM gen - MyBPC3 (A74T) - N/N
SMA gen - N/N

stat4u