KOCURY
KOTKI
KASTRATY
KOCIĘTA
W NOWYCH DOMACH
GALERIA
POŻEGNANIE
LINKI
KONTAKTRainbow Glow GreenGrove*PL
ur.1.05.2013r.
MCO fs

HCM gen - MyBPC3 (A31P) -rodzice  N/N
HCM gen - MyBPC3 (A74T) -rodzice  N/
N
HCM (echo) - wynik prawidłowy 14.05.2014r
SMA gen - rodzice N/N
PKD usg - wynik prawidłowy  14.05.2014rstat4u