KOCURY
KOTKI
KASTRATY
KOCIĘTA
W NOWYCH DOMACH
GALERIA
POŻEGNANIE
LINKI
KONTAKTCh. Haima Agiraj*PL
ur.6.09.2009r.
MCO fs

HCM gen - MyBPC3 (A31P) - N/N
HCM echo - wynik prawidłowy 7.05.2011r, 27.08.2012r, 25.11.2013r
SMA gen - N/N
PKD usg - wynik prawidłowy  19.12.2011r, 27.08.2012r, 25.11.2013r
FELV, FIV - negatywny


stat4u