KOCURY
KOTKI
KASTRATY
KOCIĘTA
W NOWYCH DOMACH
GALERIA
POŻEGNANIE
LINKI
KONTAKTDenise Dama Hibaru*PL
ur.20.07.2014r
MCO f 09

HCM gen - MyBPC3 (A31P) - rodzice N/N
HCM gen - MyBPC3 (A74T) - N/N
SMA gen - rodzice N/N

stat4u