KOCURY
KOTKI
KASTRATY
KOCIĘTA
W NOWYCH DOMACH
GALERIA
POŻEGNANIE
LINKI
KONTAKTBlanca Bavi Hibaru*PL
MCO as 09 22
ur.06.09.2013r

HCM gen - MyBPC3 (A31P) -rodzice  N/N
HCM echo - wynik prawidłowy 02.08.2014r
SMA gen - rodzice N/Nstat4u