KOCURY
KOTKI
KASTRATY
KOCIĘTA
W NOWYCH DOMACH
GALERIA
POŻEGNANIE
LINKI
KONTAKTDon Dlor Hibaru*PL
ur. 20.07.2014r
MCO d 09
HCM gen - MyBPC3 (A31P) - rodzice N/N
HCM gen - MyBPC3 (A74T) - N/N
SMA gen - rodzice N/N 
stat4u