KOCURY
KOTKI
KASTRATY
KOCIĘTA
W NOWYCH DOMACH
GALERIA
POŻEGNANIE
LINKI
KONTAKT
Ambo Alistaire Hibaru*PL

ur.20.10.2011r
MCO d 09 23

HCM gen - MyBPC3 (A31P) - rodzice N/N
HCM echo - wynik prawidłowy 18.03.2013r, 27.02.2015r
SMA gen - rodzice N/N
PKD usg - wynik prawidłowy 18.03.2013r, 27.02.2015rstat4u